CPageSetupDialog::GetDriverName

CString GetDriverName () stała;

Wartość zwracany

Nazwa sterownika urządzenia aktualnie wybranej drukarki.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobierania nazwy sterownika urządzenia aktualnie wybranej drukarki.

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CPageSetupDialog::GetDevice&Name, CPageSetupDialog::GetDevMode, CPageSetupDialog::GetPortName

Index