CPageSetupDialog::GetDevMode

(LPDEVMODE GetDevMode) stała;

Wartość zwracany

Struktura danych DEVMODE , który zawiera informacje o zainicjowanie urządzenia i środowiska sterownika drukarki. Należy odblokować pamięci podjętą w tej struktury systemu Windows funkcji GlobalUnlock , która jest opisana w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobierania informacji kontekstu urządzenia drukarki obiektu CPageSetupDialog.

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index