CPageSetupDialog::GetDeviceName

nbsp;CString GetDevice&Name () stała;

Wartość zwracany

Nazwa urządzenia używane przez obiekt CPageSetupDialog.

Uwagi

Wywołanie funkcji po DoModal do pobierania nazwy aktualnie wybranej drukarki.

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index