CPageSetupDialog::CreatePrinterDC

HDC CreatePrinterDC);

Wartość zwracany

Dojście do kontekstu urządzenia nowo utworzone drukarki (DC).

Uwagi

Tworzy kontekstu urządzenia drukarki od struktury DEVMODE i DEVNAMES..

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CPageSetupDialog::GetDevMode, CPageSetupDialog::GetDevice&Name, CPageSetupDialog::GetDriverName

Index