CPageSetupDialog::CPageSetupDialog

CPageSetupDialog (DWORD dwFlags = PSD_MARGINS | PSD_INWININIINTLMEASURE, CWnd pParentWnd = NULL);

Parametry

dwFlags

Jedną lub kilkoma flagami, którą można dostosować ustawienia okna dialogowego. Wartości mogą być połączone za pomocą operatora logiczną lub. Wartości te mają następujące znaczenie:

pParentWnd

Wskaźnik, aby oknie dialogowym nadrzędnej lub właściciela.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do konstruowania obiektu CPageSetupDialog . Użyj funkcji DoModal , aby wyświetlić okno dialogowe.

Omówie&nie CPageSetupDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog, CPageSetupDialog

Index