Polecenia routingu klas

Jako użytkownik współdziała z aplikacji poprzez wybór menu lub przyciski pasek sterowania myszą, aplikacja wysyła komunikaty z obiektu dotyczy interfejsu użytkownika do odpowiedniego obiektu docelowego polecenia. Polecenie docelowej klasy pochodzące od CCmdTarget obejmują CWinApp, CWnd, CDocTemplate, CDocument, CViewi klasy pochodzące od nich. Ramach obsługuje automatyczne polecenia routingu, tak aby polecenia mogą być obsługiwane przez najbardziej odpowiedni obiekt aktualnie aktywne w aplikacji.

Obiekt klasy CCmdUI jest przekazywana do polecenia update elementy docelowe polecenia Interfejsu obsługi (ON_UPDATE_COMMAND_UI) pozwala zaktualizować stan interfejsu użytkownika dla określonego polecenia (na przykład do wyboru lub usuń wyboru z elementów menu). Członkowskie wywołania funkcji obiektu CCmdUI , aby zaktualizować stan obiektu interfejsu użytkownika. Ten proces jest taka sama, czy obiekt interfejsu użytkownika związane z poleceniem jest element menu lub przycisku, oba.

CCmdTarget

Służy jako klasa podstawowa dla wszystkich klas obiektów, które można odbierać i odpowiadanie na wiadomości.

CCmdUI

Udostępnia interfejs programistyczny do aktualizowania obiektów interfejsu użytkownika, takich jak elementy menu lub przyciski pasek sterowania. Obiekt docelowy polecenia włącza, wyłącza, kontroli lub czyści obiektu interfejs użytkownika za pośrednictwem tego obiektu.

Index