Członkowie klasy COleVariant

Budowa

COleVariant Obiekt COleVariant.

Operacje

Dołącz Dołącza wariant COleVariant.
ChangeType Zmienia typ wariantowy tego obiektu COleVariant.
Wyczyść Usuwa ten obiekt COleVariant.
Odłączanie Odłącza wariant z COleVariant i zwraca wartość typu VARIANT.
SetString Ustawia ciąg do określonego typu, zazwyczaj ANSI.

Operatory

operatora LPCVARIANT Konwertuje wartość COleVariant na LPCVARIANT.
operatora LPVARIANT Konwertuje obiektu COleVariant na LPVARIANT.
operatora = Kopiuje wartość COleVariant.
operatorem == Porównuje dwie wartości COleVariant.

Archiwum/Dump

lt operatora; & lt; Wyświetla wartość COleVariant CArchive lub CDumpContext.
operatora gt; & gt; Nakłady obiektu COleVariant z CArchive.

Omówienie COleVariant |nbsp; Wykres hierarchii

Index