COleVariant

COleVariant nie klasy podstawowej.

Hermetyzuje ramki obiektu COleVariant wariant typ danych Variant. Ten typ danych jest używany w automatyzacji OLE. W szczególności DISPPARAMS struktury zawiera wskaźnik Tablica struktur WARIANTU . Struktura DISPPARAMS jest używana do parametry funkcji IDispatch::Invoke.

Uwaganbsp;  Ta klasa jest pochodną strukturze WARIA&NTU . Oznacza to, że COleVariant można przekazać w parametrze wywołania funkcji dla WARIANTU oraz że członkowie danych wariant struktury są dostępne dane członków COleVariant.

Dwóch powiązanych MFC klasy COleCurrency i COleDateTime hermetyzowania typów danych wariant waluty (VT_CY) i Data (VT_DATE). Klasa COleVariant jest szeroko stosowane w klas obiektów DAO; Zobacz tych klas typowy sposób użycia tej klasy, na przykład CDaoQueryDef i CDaoRecordset.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WARIANTU, waluty, DISPPARAMS, i wpisów funkcji IDispatch::Invoke w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Więcej informacji na temat klasy COleVariant i jego stosowania w automatyzacji OLE, zobacz „przekazywania parametrów w automatyzacji OLE"w artykule automatyzacji w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxdisp.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Index