COleVariant::operator LPVARIANT

operatora (LPVARIANT);

Uwagi

Wywołanie tego operatora odlewania dostępu, stanowiące podstawę do WARIANTU struktury dla tego obiektu COleVariant.

Przestroga   Zmiana wartości typu Wariant struktury dostęp przez wskaźnik zwracana przez tę funkcję zmieni wartość tego obiektu COleVariant.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WARIANTU wejścia w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Omówienie COleVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleVariant::operator LPCVARIA&NT

Index