COleVariant::operator LPCVARIANT

operatora (LPCVARIANT) stała;

Uwagi

Ten operator odlewania zwraca WARIANTU strukturę, której wartość jest kopiowany z tego obiektu COleVariant.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WARIANTU wejścia w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Omówienie COleVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleVariant::operator LPVARIA&NT

Index