COleVariant::operator ==

BOOL operatorem == (const V&ARIANTamp;varSrc) stała;

BOOL operatorem == (LPCVARIANT pSrc ) stała;

Uwagi

Ten operator porównuje dwie wartości typu Wariant i zwraca wartość różną od zera, jeśli są one równe; inny sposób 0.

Omówienie COleVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleVariant::operator =

Index