COleVariant::operator =

COleVariantamp stała; operatora = (wariant stała & varSrc );

COleVariantamp stała; operatora = (LPCV&ARIANT pSrc );

COleVariantamp stała; operatora = (const COleVariant & varSrc );

COleV&ariantamp stała; operatora = (const LPCTSTR lpszSrc );

COleVariantamp stała; operatora = (const CString & strSrc );

COleVariantamp stała; operatora = (B&AJT stała nSrc );

COleV&ariantamp stała; operatora = (krótko stała nSrc );

COleV&ariantamp stała; operatora = (stała długo lSrc );

COleVariantamp stała; operatora = (const COleCurrency & curSrc );

COleV&ariantamp stała; operatora = (stała typu "float" fltSrc );

COleV&ariantamp stała; operatora = (podwójne stała dblSrc );

COleVariantamp stała; operatora = (const COleDateTime & dateSrc );

COleVariantamp stała; operatora = (const CByteArray & arrSrc );

COleVariantamp stała; operatora = (const CLongBinary & lbSrc );

Uwagi

Te operatory przypisania przeciążony skopiować wartość źródłową do tego obiektu COleVariant . Krótki opis każdego operatora następuje:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WARIANTU i VARTYPE wpisów w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Omówienie COleVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleVariant::COleVariant, COleCurrency, COleDateTime

Index