COleVariant::Detach

WARIANT odłączyć);

Zwracany typ

Wartości typu Wariant podstawowej tego obiektu COleVariant.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do odłączenia, podstawowej WARIANTU obiektu z tego obiektu COleVariant . Ta funkcja ustala VARTYPE dla tego obiektu COleVariant na VT_EMPTY.

Uwaga   Po wywołaniu Odłącz, to obowiązek rozmówcy wywołać VariantClear Wynikowa struktura wariant.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WARIANTU, VARTYPE, i VariantClear wpisów w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Omówienie COleVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleVariant::operator LPCVARIA&NT, COleVariant::operator LPVARIANT

Index