COleVariant::Clear

nieważne jasne);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby je wyczyścić WARIANTU. To ustawia VARTYPE dla tego obiektu VT_EMPTY. Destruktor COleVariant wymaga tej funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WARIANTU, VARTYPE, i VariantClear wpisów w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Omówienie COleVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index