COleVariant::Attach

void Dołącz (V&ARIANTamp; varSrc );

Parametry

varSrc

Istniejący obiekt WARIANTU należy załączyć do bieżącego obiektu COleVariant.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do dołączenia danej WARIANTU obiektu do bieżącego obiektu COleVariant . Ta funkcja ustala VARTYPE varSrc do VT_EMPTY.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WARIANTU i VARTYPE wpisów w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Omówienie COleVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleVariant::operator LPCVARIA&NT, COleVariant::operator LPVARIANT

Index