Członkowie klasy COleUpdateDialog

Budowa

COleUpdateDialog Obiekt COleUpdateDialog.

Operacje

DoModal Wyświetla okno dialogowe Edytowanie łączy pole w trybie aktualizacji.

Omówie&nie COleUpdateDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index