COleUpdateDialog::DoModal

wirtualne int DoModal ( );

Wartość zwracany

Stan zaawansowania w oknie dialogowym. Jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe Edytuj łącza w tryb aktualizacji. Wszystkie łącza i/lub osadzone są aktualizowane, dopóki użytkownik nie zaznaczy przycisk Anuluj.

Omówie&nie COleUpdateDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDialog::GetLastError, COleLinksDialog::DoModal

Index