COleTemplateServer::ConnectTemplate

nieważne ConnectTemplate ( REFCLSID klasy, CDocTemplate * pDocTemplate, BOOL bMultiInstance );

Parametry

identyfikator clsid

Odniesienie do Identyfikatora klasy OLE, który żąda szablonu.

pDocTemplate

Wskaźnik szablon dokumentu.

bMultiInstance

Wskazuje, czy pojedyncze wystąpienie aplikacji może obsługiwać wiele wystąpień. Jeśli TRUE, wiele wystąpień aplikacji są uruchamiane dla każdego żądania do tworzenia obiektu.

Uwagi

Łączy szablon dokumentu wskazywanego przez pDocTemplate do podstawowej obiektu COleObjectFactory.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klucz CLSID OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleTemplateServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate

Index