COleTemplateServer::COleTemplateServer

COleTemplateServer ( );

Uwagi

Obiekt COleTemplateServer.

Aby uzyskać krótki opis użycia klasy COleTemplateServer zobacz Omówienie klasy COleLinkingDoc.

Omówie&nie COleTemplateServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index