Członkowie klasy COleStreamFile

Budowa

COleStreamFile Obiekt COleStreamFile.

Atrybuty i operacje

Dołącz Kojarzy strumienia z obiektem.
CreateMemoryStream Tworzy strumień z globalnej pamięci i kojarzy ją z obiektem.
CreateStream Tworzy strumień i kojarzy ją z obiektem.
Odłączanie Powoduje usunięcie strumienia z obiektu.
GetStream Zwraca bieżącą strumienia.
OpenStream Bezpiecznie otwiera strumienia i kojarzy ją z obiektem.

Omówie&nie COleStreamFile |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index