COleStreamFile

Obiekt COleStreamFile reprezentuje strumienia danych (IStream) w pliku złożonych w ramach strukturalnego magazynu OLE. Obiekt IStorage muszą istnieć przed strumienia mogą zostać otwarte lub utworzone, chyba że jest strumienia pamięci.

COleStreamFile obiekty dochodzi dokładnie tak, jak obiekty CFile.

Aby uzyskać więcej informacji na temat manipulowania strumieni i magazynów, zobacz artykuł pojemnikach: mieszanki pliki w Visual C++ Programmer's Guide.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IStream i IStorage OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

# include lt;afxole.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index