COleStreamFile::GetStream

IStream * GetStream ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik bieżącego interfejsu strumienia ( IStream).

Uwagi

Wywołanie ta funkcja zwraca wskaźnik strumienia bieżącego.

Omówie&nie COleStreamFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index