COleStreamFile::Detach

LPSTREAM Odłączyć ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik strumienia (IStream), który został skojarzony z obiektem.

Uwagi

Powoduje usunięcie strumienia z obiektu bez zamykania strumienia. Strumień muszą być zamknięte w inny sposób, zanim program zakończy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IStream OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleStreamFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleStreamFile::Attach

Index