COleStreamFile::CreateMemoryStream

BOOL CreateMemoryStream ( CFileException * pError = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli strumień został utworzony pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pError

Punkty do obiektu CFileException lub NULL , wskazuje stan zakończenia operacji tworzenia. Dostarczenie tego parametru, jeśli chcesz monitorować możliwe wyjątki generowane przez próby utworzenia strumienia.

Uwagi

Bezpiecznie tworzy nowe strumienia pamięci globalnej, udostępnionych gdzie uszkodzenie jest normalna, przewidywany stan. Pamięć jest przydzielone przez podsystem OLE.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CreateStreamOnHGlobal OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleStreamFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleStreamFile::OpenStream, COleStreamFile::CreateStream, CFileException

Index