COleStreamFile::COleStreamFile

COleStreamFile ( LPSTREAM lpStream = NULL );

Parametry

lpStream

Wskaźnik strumienia OLE mają być skojarzone z obiektem.

Uwagi

Tworzy obiekt COleStreamFile . Jeśli lpStream ma wartość NULL, obiekt nie jest skojarzony z strumienia OLE, w przeciwnym razie obiekt jest skojarzony z dostarczonego strumienia OLE.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IStream OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleStreamFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleStreamFile::Attach, CFile

Index