COleStreamFile::Attach

nieważne Dołącz ( LPSTREAM lpStream );

Parametry

lpStream

Punkty do strumienia OLE (IStream) mają być skojarzone z obiektem. Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Kojarzy dostarczonego strumienia OLE z obiektu COleStreamFile . Obiekt nie może już być skojarzone z strumienia OLE.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IStream OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleStreamFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleStreamFile::Detach

Index