COleServerItem::SetItemName

nieważne SetItemName ( LPCTSTR lpszItemName );

Parametry

lpszItemName

Wskaźnik do nowej nazwy elementu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję, po utworzeniu połączonego elementu ustawić jego nazwę. Nazwa musi być unikatowa w obrębie dokumentu. Gdy aplikacja serwera nazywa się do edycji połączonego elementu, aplikacja używa tej nazwy do wyszukiwania zapasów. Nie musisz nazwać tę funkcję dla elementów osadzonych.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerItem::GetItem&Name, COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem

Index