COleServerItem::OnUpdateItems

wirtualne nieważne OnUpdateItems ( );

Uwagi

Wywoływany przez ramy zaktualizować wszystkie elementy w dokumencie serwera. Domyślna implementacja wywołuje UpdateLink dla wszystkich obiektów COleClientItem w dokumencie.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::OnUpdate, COleServerItem::OnQueryUpdateItems

Index