COleServerItem::OnUpdate

wirtualne nieważne OnUpdate ( COleServerItem * pSender, FIKCYJNYMI lHint, CObject * pHint, DVASPECT nDrawAspect );

Parametry

pSender

Wskaźnik do elementu, który modyfikacji dokumentu. Może być NULL.

lHint

Zawiera informacje na temat modyfikacji.

pHint

Wskaźnik do obiektu przechowywanie informacji na temat zmiany.

nDrawAspect

Wartości z wyliczenia DVASPECT . Ten parametr może mieć jeden z następujących wartości:

Uwagi

Wywołany przez ramy, kiedy zmodyfikowano element. Domyślna implementacja wywołuje NotifyChanged, niezależnie od Wskazówka lub nadawcy.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerItem::&NotifyChanged

Index