COleServerItem::OnShow

wirtualne nieważne Metodzie OnShow ( );

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu poinstruowania aplikacji serwera, aby wyświetlić element OLE w miejscu. Tej funkcji zazwyczaj nosi nazwę użytkownika aplikacji kontenera tworzy element lub wykonuje zlecenia, takich jak edycja, która wymaga elementu, który ma być pokazane. Domyślna implementacja prób aktywacji w miejscu. Jeśli to się nie powiedzie, funkcja wywołuje funkcję Państwa OnOpen do wyświetlenia elementu OLE w oddzielnym oknie.

Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz przeprowadzić specjalne przetwarzania, gdy jest wyświetlany element OLE.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::OnOpen, COleClientItem::Activate

Index