COleServerItem::OnSetExtent

wirtualne BOOL OnSetExtent ( DV&ASPECT nDrawAspect, Stała CSizeamp; rozmiar );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nDrawAspect

Określa aspekt elementu OLE, których granice są są określone. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

rozmiar

Struktura CSize , określając nowy rozmiar elementu OLE.

Uwagi

Wywoływany przez ramy stwierdzić element OLE, ile miejsca jest dostępne w dokumencie kontenera. Jeżeli aplikacji kontenera został napisany z biblioteki klas Microsoft Foundation, ta funkcja zostaje wywołana, gdy wywoływana jest funkcja Państwa SetExtent odpowiedni obiekt COleClientItem . Domyślna implementacja ustawia Państwa m_sizeExtent do podanego rozmiaru, jeśli nDrawAspect jest DVASPECT_CONTENT; w przeciwnym przypadku zwraca 0. Zastąpić tę funkcję do wykonywania specjalnych przetwarzania, gdy zmienisz rozmiar elementu.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::SetExtent, COleServerItem::OnGetExtent, COleServerItem::m_sizeExtent

Index