COleServerItem::OnQueryUpdateItems

wirtualne BOOL OnQueryUpdateItems ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli dokument zawiera elementy wymagające aktualizacji; 0, jeżeli wszystkie elementy są na bieżąco.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu ustalenia, czy wszystkie połączone elementy w bieżącym dokumencie serwera są nieaktualne. Element jest nieaktualny, jeżeli zmieniono jego dokumentu źródłowego, ale połączonego elementu nie został zaktualizowany do odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w dokumencie.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::OnUpdate, COleServerItem::OnUpdateItems

Index