COleServerItem::OnOpen

wirtualne nieważne OnOpen ( );

Uwagi

Wywoływany przez ram do wyświetlenia elementu OLE w osobne wystąpienie aplikacji serwera, a nie w miejscu.

Domyślna implementacja uaktywnia pierwszym oknie ramki wyświetlanie dokumentu, który zawiera element OLE; Jeśli aplikacja jest mini-server, domyślna implementacja pokazuje głównego okna. Funkcja także powiadamia kontener, że element OLE została otwarta.

Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz wykonać specjalnego przetwarzania, podczas otwierania elementu OLE. Jest to szczególnie powszechne z połączone elementy, gdzie chcesz ustawić zaznaczenie do łącza, kiedy jest otwierane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleClientSite::OnShowWindow w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::OnShow

Index