COleServerItem::OnHide

wirtualne nieważne OnHide ( );

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu ukrycia elementu OLE. Domyślnie wywołuje COleServerDoc::OnShowDocument (FALSE). Funkcja także powiadamia kontener, że element OLE zostały ukryte. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz wykonać specjalnego przetwarzania, gdy ukrywanie elementu OLE.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::OnOpen, COleServerItem::OnShow, COleServerDoc::OnShowDocument

Index