COleServerItem::OnDrawEx

wirtualne BOOL OnDrawEx ( CDC * pDC, DV&ASPECT nDrawAspect, CSizeamp; rSize );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element został pomyślnie narysowany; inny sposób 0.

Parametry

pDC

Wskaźnik na obiekt CDC , na którym należy narysować element. Kontroler domeny jest automatycznie podłączony do atrybutu DC tak można wywoływać funkcje atrybut, chociaż robić tak spowodowałoby metaplik specyficznych dla urządzenia.

nDrawAspect

Wartości z wyliczenia DVASPECT . Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

rSize

Rozmiar elementu w jednostkach HIMETRIC.

Uwagi

Wywoływany przez ramy dla wszystkich rysunku. Domyślna implementacja wywołuje OnDraw , gdy DVASPECT jest równa DVASPECT_CONTENT; w przeciwnym razie nie.

Zastąpić tej funkcji prezentacji danych w sprawach innych niż DVASPECT_CONTENT, takich jak DVASPECT_ICON lub DVASPECT_THUMBNAIL.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::OnDraw

Index