COleServerItem::OnDraw

wirtu&alne BOOL OnDraw ( CDC * pDC, CSizeamp; rSize ) = 0;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element został pomyślnie narysowany; inny sposób 0.

Parametry

pDC

Wskaźnik na obiekt CDC , na którym należy narysować element. Kontekst wyświetlania jest automatycznie podłączony do atrybutu kontekstu wyświetlania tak można wywoływać funkcje atrybut, chociaż robić tak spowodowałoby metaplik specyficznych dla urządzenia.

rSize

Rozmiar w jednostkach HIMETRIC , w której chcesz narysować metaplik.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu renderowania element OLE w metapliku. Reprezentacja metapliku element OLE służy do wyświetlania element w aplikacji kontenera. Jeżeli aplikacji kontenera został napisany z biblioteki klas Microsoft Foundation, metaplik jest używany przez funkcję Państwa Rysowanie obiektu COleClientItem . Jest implementacja nie domyślne. Można zastąpić tę funkcję, aby narysować element do kontekstu urządzenia określonego.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::Draw

Index