COleServerItem::NotifyChanged

nieważne NotifyChanged ( DVASPECT nDrawAspect = DVASPECT_CONTENT );

Parametry

nDrawAspect

Wartość wyliczenia DVASPECT , wskazujący, które aspekt elementu OLE uległy zmianie. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie funkcji po zmianie połączonego elementu. Jeśli z automatycznego łącza do dokumentu jest połączony element kontenera, element jest aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian. W aplikacji kontenera, napisane przy użyciu biblioteki klas Microsoft Foundation w odpowiedzi jest nazywany COleClientItem::OnChange.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleClientItem::OnChange, COleServerItem::OnUpdate, COleServerDoc::&NotifyChanged

Index