COleServerItem::m_sizeExtent

CSize m_sizeExtent;

Uwagi

Członek ten mówi serwerowi, jaka część obiektu jest widoczne w dokumencie kontenera. Domyślna implementacja OnSetExtent ustawia ten członek.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::OnSetExtent

Index