COleServerItem::IsLinkedItem

BOOL IsLinkedItem ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element jest połączony element; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby sprawdzić, czy element OLE jest połączony element. Element jest połączony, jeśli element jest ważny i nie jest zwracany w dokumentu lista elementów osadzonych. Połączonego elementu może być lub może nie być podłączony do kontenera.

Są często używać tej samej klasy dla elementów połączonych i osadzonych. IsLinkedItem pozwala na połączone elementy zachowywać się inaczej niż elementów osadzonych, chociaż wiele razy kod jest wspólne.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::IsConnected, COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem

Index