COleServerItem::GetObjectDescriptorData

nieważne GetObjectDescriptorData ( LPPOINT * lpOffset, LPSIZE * lpSize, LPSTGMEDIUM lpStgMedium );

Parametry

lpOffset

Przesunięcie myszy kliknij opcję od lewego górnego rogu elementu OLE. Może być NULL.

lpSize

Rozmiar elementu OLE. Może być NULL.

lpStgMedium

Wskaźnik do struktury STGMEDIUM , który będzie odbierał dane CF_OBJECTDESCRIPTOR dla elementu OLE.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać dane CF_OBJECTDESCRIPTOR dla elementu OLE. Informacje są kopiowane do struktury STGMEDIUM wskazywanego przez lpStgMedium. Format ten zawiera informacje potrzebne w oknie dialogowym Wklejanie specjalne.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz STGMEDIUM w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::AddOtherClipboardData, COleServerItem::GetEmbedSourceData, COleServerItem::GetLinkSourceData, COlePasteSpecialDialog

Index