COleServerItem::GetItemName

St&ała CStringamp; GetItemName ( ) Stała;

Wartość zwracany

Nazwa elementu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać nazwę elementu. Zazwyczaj wywołania funkcji tylko dla elementów połączonych.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerItem::SetItem&Name, COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem

Index