COleServerItem::GetDocument

COleServerDoc * GetDocument ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do dokumentu, który zawiera element; NULL Jeśli element nie jest częścią dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać wskaźnik do dokumentu, który zawiera element. Dzięki temu dostęp do dokumentu serwera, który przekazanej jako argument do konstruktora COleServerItem.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::COleServerItem, COleServerDoc

Index