COleServerItem::GetDataSource

COleDataSource * GetDataSource ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu COleDataSource , używane do przechowywania formatach konwersji.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać obiekt COleDataSource , używane do przechowywania formatach konwersji, które obsługuje aplikacji serwera. Jeśli chcesz, aby aplikacja serwera do zaoferowania danych w różnych formatach podczas transferu danych operacji, zarejestrować te formaty z obiektem COleDataSource , zwracana przez tę funkcję. Na przykład jeśli chcesz dostarczyć przedstawienie CF_TEXT elementu OLE do Schowka lub operacji przeciągania i upuszczania, można byłoby zarejestrować format obiektu COleDataSource , którego ta funkcja zwraca, a następnie zastąpić funkcję Państwa OnRenderXxxData dostarczyć dane.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataSource, COleDataSource::DelayRenderData, COleServerItem::CopyToClipboard, COleServerItem::DoDragDrop, COleServerItem::OnRenderData, COleServerItem::OnRenderFileData, COleServerItem::OnRenderGlobalData

Index