COleServerItem::COleServerItem

COleServerItem (COleServerDoc * pServerDoc, BOOL bAutoDelete);

Parametry

pServerDoc

Wskaźnik do dokumentu, który będzie zawierał nowy element.

bAutoDelete

Flaga wskazująca, czy obiekt mogą zostać usunięte, gdy łącze do niego jest zwalniana. Ustaw tę wartość false , jeśli obiekt COleServerItem jest integralną częścią danych do dokumentu, który należy usunąć. Ustaw to do Prawda , jeśli obiekt jest używany w celu identyfikowania zakresu danych dokumentu, która może być usunięta w ramach konstrukcji pomocniczej.

Uwagi

Obiekt COleServerItem i dodaje je do kolekcji dokumentów serwera elementów dokumentu.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument::AddItem

Index