COleServerItem::AddOtherClipboardData

nieważne AddOtherClipboardData ( COleDataSource * pDataSource );

Parametry

pDataSource

Wskaźnik do obiektu COleDataSource , w którym należy umieścić dane.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do prezentacji i konwersji formatów dla elementu OLE w określonym obiekcie COleDataSource . Użytkownik musi wprowadziły funkcję Państwa OnDraw zapewnienie format prezentacji (obraz w formacie metapliku) dla towaru. Do obsługi innych formatach konwersji, zarejestrować je za pomocą obiektu COleDataSource , zwrócony przez GetDataSource i zastąpić funkcję Państwa OnRenderData danych w formatach, które chcesz obsługiwać.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataSource, COleServerItem::GetDataSource, COleServerItem::GetEmbedSourceData, COleServerItem::OnDraw

Index