COleServerDoc::ScrollContainerBy

BOOL ScrollContainerBy ( CSize sizeScroll );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

sizeScroll

Wskazuje, jak daleko jest kontenerem, aby przewinąć.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa ScrollContainerBy , aby przewijać dokument kontenera do kwoty, w pikselach, wskazanych przez sizeScroll. Wartości dodatnie wskazują, przewijanie w dół i w prawo; ujemne wartości wskazują, przewijanie w górę i w lewo.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnScrollBy

Index