COleServerDoc::SaveEmbedding

nieważne SaveEmbedding ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji stwierdzić aplikacji kontenera, aby zapisać obiekt osadzony. Ta funkcja jest wywoływana automatycznie z OnUpdateDocument. Należy zauważyć, że ta funkcja powoduje element, który ma zostać zaktualizowany na dysku, więc zazwyczaj nazywa się tylko z określonych czynności.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerDoc::&NotifyClosed

Index