COleServerDoc::RequestPositionChange

nieważne RequestPositionChange ( LPCRECT lpPosRect );

Parametry

lpPosRect

Wskaźnik do struktury RECT lub obiekt CRect , zawierający nowe położenie elementu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do aplikacji kontenera, zmienić położenie elementu. Ta funkcja jest zazwyczaj nazywana (w połączeniu z UpdateAllItems) kiedy dane w elemencie aktywny w miejscu uległy zmianie. W następstwie tego wywołania kontenera może lub nie może wykonać zmiany przez wywołanie OnSetItemRects. Wynikowy pozycji może być różna od jeden wniosek.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::ScrollContainerBy

Index