COleServerDoc::OnUpdateDocument

wirtualne BOOL OnUpdateDocument ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli dokument został pomyślnie zaktualizowany; inny sposób 0.

Uwagi

O nazwie ramy podczas zapisywania dokumentu, który jest element osadzone w dokumencie mieszanek. Domyślna implementacja wywołania funkcji członek COleServerDoc::NotifySaved i COleServerDoc::SaveEmbedding , a następnie oznacza dokument jako czyste. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz przeprowadzić specjalne, przetwarzania podczas aktualizacji elementu osadzonego.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerDoc::&NotifySaved, COleServerDoc::SaveEmbedding, CDocument::OnSaveDocument

Index