COleServerDoc::OnShowDocument

wirtualne nieważne OnShowDocument ( BOOL bShow );

Parametry

bShow

Określa, czy interfejs użytkownika do dokumentu ma być pokazane lub ukryte.

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję OnShowDocument , gdy dokument serwera muszą być ukryte lub pokazany. Jeśli bShow ma wartość TRUE, domyślna implementacja uaktywnia aplikacji serwera, jeśli to konieczne i powoduje, że aplikacja kontenera przewijać jej okna tak, że element jest widoczny. Jeśli bShow ma wartość FALSE, domyślna implementacja dezaktywuje element poprzez wywołanie OnDeactivate, a następnie niszczy lub powoduje ukrycie wszystkich okien ramki, które zostały utworzone dla dokumentu, z wyjątkiem pierwszego. Jeśli nie widoczne dokumenty pozostają, domyślna implementacja ukrywa aplikacji serwera.

Omówie&nie COleServerDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::ActivateInPlace, COleServerItem::OnDoVerb, COleServerDoc::IsInPlaceActive, COleServerDoc::OnDeactivateUI

Index